Τὰ δάκρυα ποὺ στὰ μάτια μας
θὰ δεῖτε ν᾿ ἀναβρύζουν
ποτὲ μὴν τὰ πιστέψετε
απελπισιᾶς σημάδια.

Ὑπόσχεση εἶναι μοναχὰ
γι᾿ Ἀγώνα ὑπόσχεση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ Ε ΠΡΟΤ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ EΠIMENIΔOY 19 – 54633 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. (2310) 286.680/286182 – FA X: (2310) 286680
UNION OF HELLENIC SCIENTISTS
FOR PROTYPATION AND STANDARDIZATION
EPIMENIDOU 19 – 54633 Thessaloniki
TEL. 0030-2310-286680 / 286182 FAX: 286680

http://www.eneprot.gr/ E-mail:protypation@auth.gr


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Θεσσαλονίκη, 21-22 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Νοεμβρίου 2008
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9:00-9:30
Προσέλευση-εγγραφές συνέδρων
9:30-10:00
Χαιρετισμοί, Προεδρείο: Παπαθανασίου Βύρων, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ Μοροπούλου Αντωνία, Καθηγήτρια ΕΜΠ
10:00
Κήρυξη έναρξης συνεδρίου
10:00-10:45
Απονομή βραβείων ΕΝΕΠΡΟΤ
· «Διάκριση Πρότυπου Επιχειρηματία» στο Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
· «Γέρας Κοινωνικού Προτύπου» στο Γυναικείο συνεταιρισμό παραδοσιακών προϊόντων ΠΕΡΕΚ ΕΠΕ)
· «Τιμητική πλακέτα» στον καθ. Γ. Τσιότρα, Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
10:45-11:00
Δημοσιογραφική παρουσίαση της θεματικής ενότητας «Πρότυπα στην Οικονομία- Τυποποίηση στο Χρηματοπιστωτικό σύστημα» από το δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη
11:00-11:45
Τοποθετήσεις κομμάτων στη θεματική ενότητα «Πρότυπα στην οικονομία-τυποποίηση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα»
11:45-12:15
Διάλειμμα-καφές
12:15-14:00
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Προεδρείο: Καρυπίδης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙΘ
Λατινοπούλου Μαρία, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΕΠΡΟΤ

«Τυποποίηση αποτελεσμάτων κοστολογικής οργάνωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων ιδίου κλάδου με την κατά δραστηριότητα κοστολόγηση», Βαζακίδης Αθανάσιος, Καραγιάννης Ιωάννης, Σταυρόπουλος Αντώνιος

«Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. - I.F.R.S.) στο κόστος κεφαλαίου και στην κεφαλαιακή διάρθρωση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών από τη Βόρεια Ελλάδα», Μυλωνάς Δημήτριος, Νοτόπουλος Αθανάσιος

«H διερεύνηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) στην περιοχή των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων. Μελετη περίπτωσης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ΑΘΗΝΩΝ εταιρειών του κλάδου των τροφίμων», Μυλωνάς Δημήτριος

«Καθορισμός προτύπων χρηματοδότησης στον γεωργικό τομέα: Η περίπτωση της βιολογικής γεωργίας», Αγγελόπουλος Σταμάτης, Καρυπίδης Φίλιππος, Παυλούδη Αλεξάνδρα

«Η κρίση του οικονομικού συστήματος και οι ελληνικές ΜΜΕ», Αραβαντινού Πέγκυ, Ζαχαριάδης Άγγελος

«Τραπεζικό σύστημα και ΜΜΕ», Χαλκίδου Σταυρούλα

«Προτάσεις ενός μικρομεσαίου για πρότυπα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», Μπασματζιάν Μ.
14:00-15:00
Διάλειμμα-Ελαφρύ γεύμα


15:00-17:30
ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προεδρείο: Θωμάρεϊς Απόστολος, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Ακριτίδης Κων/νος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

«Η συνεισφορά της πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων στην ποιότητα της ελληνικής διατροφής», Σπέντζου Μαίρη

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων», Φωλίνας Δημήτρης, Μανίκας Ιωάννης, Σιφάκης Ιωάννης

«Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην Ελληνική αγορά φρούτων και λαχανικών», Καρυπίδης Φίλιππος, Τσελεμπής Δημήτριος, Αγγελόπουλος Σταμάτης, Παυλούδη Αλεξάνδρα

«Αστοχίες της οδηγίας υγιεινής του συστήματος HACCP και η μυθοπλασία των καθαρών υλικών: Η περίπτωση εφαρμογής στην παραγωγή βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου», Αγγελόπουλος Σταμάτης, Αραβαντινού Τζε Πέγκυ, Καρυπίδης Φίλιππος

«Η διαδικασία ποιότητας: Διαχείριση προμηθευτών-προμηθειών στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπo EN ISO 9001:2000, στις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων», Μπάτος Παναγιώτης

«Δυνατότητες εφαρμογής του Ελληνικού Συστήματος Πρωταγόρας (ΕΣύΠρωτα) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης», Παπάς Κων/νος, Ζαχαριάδης Άγγελος, Μαυροπαίδη Χριστίνα

«Τοπική παραδοσιακή γαστρονομία. Ανάγκη ή μόδα;», Μιχαηλίδου Αθηνά

«Ελληνική παραδοσιακή διατροφή», Πανταζόπουλος Νικόλαος

«Θεμελιώδεις αρχές και πρότυπα της ελληνικής διατροφής», Λατινοπούλου Μαρία
17:30-18:00
Διάλειμμα-καφές


18:00-19:30
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προεδρείο: Δεπούντης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΕΠΡΟΤ, Σύμβουλος Ποιότητας ΑΚΤΩΡ
Φωλίνας Δημήτρης, Επιστημονικός Συνεργάτης Παν. Μακεδονίας

«Πιλοτική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 στον τομέα των μεταφορών. Περίπτωση μεταφοράς καυσίμων», Διαμαντοπούλου Ηλιάννα, Αλεξοπούλου Στέλλα, Ασημακόπουλος Διονύσης

«RECODRIVE – Η εξοικονόμηση καυσίμων και η μείωση εκπομπών CO2 από στόλους οχημάτων, σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης της ποιότητας», Κεντερλής Παναγιώτης

«Δυνατότητες και περιορισμοί στην αξιοποίηση του μοντέλου EFQM σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», Κολτσάκης Ευάγγελος, Πετρίδου Ευγενία

“Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM σε ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών”, Καραγιάννης Αλέξανδρος

«Τυποποίηση λειτουργιών στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις», Μπάτος Παναγιώτης

«Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και η μεθοδολογία SIX SIGMA στις υπηρεσίες», Μπουρλή Λουκία

«Τοπικά σύμφωνα ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό», Μιχαηλίδης Δημήτρης


ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Νοεμβρίου 2008

09:30-11:30
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προεδρείο: Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπλ. Καθ. ΑΠΘ, Τμ. Φυσικής
Τζιώνας Παναγιώτης, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

«Μέτρηση διεργασίας σε εργαστήριο διακριβώσεων», Γαλανόπουλος Ευθύμιος
«Διασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων στις μετρήσεις ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου», Γαλανόπουλος Ευθύμιος, Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης Γεώργιος

«Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διακρίβωση μικρομέτρων», Γαλανόπουλος Ευθύμιος, Καραμπέτη Κυριακή
«Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διακρίβωση παχύμετρων», Γαλανόπουλος Ευθύμιος, Καρατίσογλου Αικατερίνη

«Ραδιογραφικοί μέθοδοι ελέγχου συγκόλλησης σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου», Αθανασιάδης Κων/νος, Ayad Shahoot

«Εφαρμογές Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω Ανεπαφικών Έξυπνων Καρτών και των RFID”, Σπηλιοπούλου Αναστασία, Χοχλιούρος Ιωάννης, Χελιώτης Γεώργιος

«Πρότυπα και πιστοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων», Δεπούντης Νικόλαος, Κατσαρέλης Τριαντάφυλλος
http://www.scribd.com/doc/8294403/ENEPROT-08-APOPLOUS

«Ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρηματικής αρίστευσης και πρότυπα» , Αντωναράς Αλέξανδρος

«Μεθοδολογία εφαρμογής συστήματος διαχείρησης ολικής ποιότητας στις Δημόσιες Υπηρεσίες», Ψαρόπουλος Χρήστος
11:30-12:00
Διάλειμμα-καφές


12:00-14:00
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προεδρείο: Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, Δρ. Τεχνικών Επιστημών
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

«Βιομηχανική ποιότητα- Η ποιότητα του τελικού προϊόντος επηρεάζεται από την ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας;», Λιανού Νικολέττα

«Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2000 σε εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων», Πρικάκης Γιώργος, Νικολαϊδης Γιάννης

“Απόδοση και ποιότητα Δημοσίων Υπηρεσιών: Αξιολόγησή τους με χρήση δεικτών, μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης και τεχνικών στατιστικού ελέγχου ποιότητας”, Νικολαϊδης Γιάννης, Μαργιωρής Γιώργος

«Καινοτόμες Τηλεπικοινωνιακές Αρχιτεκτονικές για Παροχή
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας», Χελιώτης Γεώργιος, Χοχλιούρος Ιωάννης, Αγαπίου Γεώργιος

«Η Ηλεκτρονική Μάθηση στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Γνώσης: Οι Νεωτεριστικές Εφαρμογές του Ερευνητικού Προγράμματος WebPOL», Χοχλιούρος Ιωάννης, Χελιώτης Γεώργιος, Σπηλιοπούλου Αναστασία

«Πρότυπα-Ποιότητα και προστασία του καταναλωτή», Τσεμπερλίδης Νικόλαος
14:00-14:30
Διάλειμμα


14:30-16:30
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προεδρείο: Μητροπούλου Βασιλική, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ
Αδάμ Ιωάννης, Ειδικός Γραμματέας επί των οικονομιών ΕΝΕΠΡΟΤ

«Εφαρμογή συστήματος προτύπου ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση του τμήματος πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας», Γαρτσιώνης Ευάγγελος

«Η ποιότητα στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ως συντελεστής αποτελεσματικής ανάπτυξης οργανισμών και επιχειρήσεων», Γκιώση Στέλλα, Βαλκάνος Ευθύμιος

«Μία πρόταση τυποποίησης υπηρεσιών Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΓραΣΕΠ και ΚεΣυΠ», Πολάτογλου Χαρίτων, Πιερράτος Θεόδωρος

«Σχεδιασμός ερωτηματολογίου για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τυποποίησης της αξιολόγησης διδακτικών δράσεων στη διδασκαλία της Φυσικής: μια ανασκόπηση των πεπραγμένων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού», Πιερράτος Θεόδωρος, Πολάτογλου Χαρίτων

«Ανάλυση αναγκών των κωφών φοιτητών στο πλαίσιο της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», Χατζηθεολόγου-Χασιώτου-Τσαρούχα-Κασάπη- Δημάκης-Πολάτογλου

«Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επιλογή προτεραιοτήτων κατά τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης για φοιτητές με αναπηρία», Αποστολίδου-Κασάπη-Πολάτογλου

«Πρότυπα Υπηρεσιών εκπαίδευσης και αξιολόγηση», Μπαλτζάκη Κάτια, Ζαχαριάδης Άγγελος
16:30-17.00
Διάλειμμα-καφές


17:00-19:00
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προεδρείο: Γκιώση Στέλλα, Οικονομολόγος MBA, Σύμβουλος ποιότητας
Ζάγκας Θεοχάρης, Αναπλ. Καθ. ΑΠΘ, Πρόεδρος Ελλ. Δασολογικής Εταιρίας

«Πρότυπα νομικών υπηρεσιών», Παπαφιλίππου Δημήτρης

«Συμβολή της αρχιτεκτονικής των εγκαταστάσεων περίθαλψης στις υπηρεσίες υγείας», Χρυσαφίδης Ευάγγελος

«Οδηγός καλής πρακτικής για τη διαχείριση της ποιότητας επιχειρήσεων χειροτεχνίας σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ελλάδας και της Ισπανίας»,
Γαϊτάνης Δημήτριος, Καραβαγγέλης Ευάγγελος
Εκκρεμεί διόρθωση
"Δυσλειτουργίες εφαρμογής ευρωπαϊκών προτύπων στον υποχρεωτικό τομέα", Βουζουλίδου Ελβίτα


19:00-20:00
Συμπεράσματα-παρατηρήσεις
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ)
Ζαχαριάδης Άγγελος, Πρόεδρος
Πολάτογλου Χαρίτων, Αντιπρόεδρος
Αθανασιάδης Κων/νος, Γενικός Γραμματέας
Αδάμ Ιωάννης, Ειδικός Γραμματέας επί των οικονομικών
Παντικίδης Ευστράτιος, Σύμβουλος επί των διοργανώσεων
Δεπούντης Νικόλαος, Γενικός Σύμβουλος
Λατινοπούλου Μαρία, Γενικός Σύμβουλος
Μαυροπαίδη Χριστίνα, Γενικός Σύμβουλος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαθανασίου Βύρων, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ (Πρόεδρος)
Αδαμόπουλος Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Καρυπίδης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙΘ
Κοκολάκης Κων/νος, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
Μοροπούλου Αντωνία, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Πανάς Σταύρος, Αντιπρύτανης ΑΠΘ
Πιτσόκος Ελευθέριος, Διευθυντής Δασών Ν. Χαλκιδικής
Ράλλη Πηνελόπη ΕΔΠ Α.Π.Θ., Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σέμος Αναστάσιος, Πρόεδρος ΕΤΑΓΡΟ
Τσιραμπίδης Ανανίας, Καθηγητής ΑΠΘ
Φωλίνας Δημήτρης, Επιστημονικός Συνεργάτης Παν. Μακεδονίας & ΑΤΕΙΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αγγελόπουλος Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙΘ
Αθανασιάδης Κων/νος, Δρ. Τεχνικών Επιστημών
Ακριτίδης Κων/νος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
Γκιώση Στέλλα, Οικονομολόγος MBA, Σύμβουλος Ποιότητας
Ζάγκας Θεοχάρης, Αναπλ. Καθ. ΑΠΘ, Πρόεδρος Ελλ. Δασολογικής Εταιρίας
Θωμάρεϊς Απόστολος, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Καπετάνος Γεώργιος, Προϊστάμενος του παραρτήματος του ΕΛΟΤ στη Θεσ/νίκη
Λίτινας Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Μητροπούλου Βασιλική, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ
Οικονομίδης Ιωάννης, Διευθυντής γραφείου Θεσ/νίκης της TUV
Παπάς Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, Σύμβουλος Ποιότητας
Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Τζιώνας Παναγιώτης, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Τσιάφης Ιωάννης, Επίκουρος Καθ. Μηχανολόγων Μηχ. ΑΠΘ
Χρυσαφίδης Ευάγγελος, Επίκουρος ΑΠΘ
Ψαρόπουλος Χρήστος, Οικονομολόγος MSc,-Καθηγ. Εθν. Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: